Diğer Danışmanlık Hizmetleri

 • T.C Ekonomi Bakanlığından Dahilde- Hariçte İşleme İzin belgesi müracatı alımı ve bakiye takibi , kapama işlemleri ,  teminat iade hizmetleri
 • T.C Ekonomi bakanlığı Yatırım Teşvik Belgesi projelendirmesi , bölgesel ve sektörel teşvik çıkarılımı ,kalkınma ajas görüşmeleri , belge müracatları , çıkarılma ve revize , kapama işlemleri
 • Proje kapsamında fizibilite çalışması
 • Mevzuat danışmanlığı ,yerinde danışma ve sürekli danışmanlık hizmeti
 • Bağlayıcı tarife bilgi hizmetleri
 • Muafiyetler ve uygulamaları 
 • Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Tespiti 
 • Dış Ticaret Danışmanlıkları 
 • Yatırım bölgelerinde şube açılışları , odalardan kapsite raporu hazırlanması ,oda kayıtlarının yapılması , sanayi sicil kayıt takibi ,Gerektiğinde ÇET belgesi için alternatif oluşturma
 • Kontrol belgesi , EPDK  ve İlgili lisasnların temini 
 • TSE / Tareks ugulamaları ve işlemleri   – ihracatçılar birliği işlemleri ve uygulamalarının temini 
 • Tarım il müdürlüklerince sağlık sertifika ve analiz hizmetleri ve takibi , ödemeleri 
 • Devlet teşviği  ve ilgili tebliği  esasları kapsamında İBB DEN %50 ORAN  iade hizmetlerinin dosyalarının hazırlanması ,yazışmaları ,Birlik Müracaatları , takibi , uygulanması ve iade işlemlerinin sağlanması ( Sağlık sertifikası ödemeleri – Analiz raporu ödemeleri – DFİF ücretlerinİn iadeleri ) 
 • Ticaret borsa işlemleri – ödemeleri ve takibi 
 • Yerinde Danışmanlık ve Sürekli Danışmanlık Hizmetleri